Usluga stručno financijskog nadzora nad izgradnjom

Usluga stručno financijskog nadzora nad izgradnjom

Usluga stručno financijskog nadzora, koordinatora II zaštite na radu te FIDIC Inženjera prema Crvenoj i Žutoj knjiz,i GI je izvršio nad radovima izgradnje ACI marine u Slanom.

Usluga stručno financijskog nadzora, koordinatora II zaštite na radu te FIDIC Inženjera prema Crvenoj i Žutoj knjizi.

ACI marina u Slanom obuhvaća površinu od 66.279m² i može  primiti do 200 plovila max duljine do 20 metara na gatovima i valobranima ukupne duljine 688 metara.

Na kopnenom dijelu marine Slano izgrađena je zgrada recepcije, sanitarije nautičara, poslovni prostori i restorana s terasom i vanjskim bazenom.

KOMERCIJALNE I POSLOVNE ZGRADE

Usluga stručno financijskog nadzora nad izgradnjom ACI Slano

 • VELIČINA PROJEKTA

  66.279 m2

 • VRIJEDNOST PROJEKTA

  58 mil. kn

 • TRAJANJE PROJEKTA

  2014 – 2016

 • NARUČITELJ

  ACI d.d.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP