Usluga FIDIC Inženjera i stručnog nadzora

previous arrow
next arrow
Slider

Usluga FIDIC Inženjera i stručnog nadzora nad sanacijom odlagališta neopasnog otpada ”Trebež”

Projekt sanacije pridonosi ispunjenu ciljeva Operativnog programa ”Zaštita okoliša” 2007.-2013. (OPZO) jer će se sanacijom neuređenog odlagališta poboljšati stanje podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini. Primarni cilj sanacije odlagališta bio je sprječavanje onečišćenja vodonosnika i širenje onečišćenja.

Na lokaciji odlagališta Trebež otpad je odlagan u šljunčare i u direktnom je kontaktu s podzemnim vodama. Odlagalište je situirano na priljevnom području oko 2 km udaljenog vodocrpilišta Strmec. Osnovna koncepcija trajnog sprječavanja mogućeg širenja onečišćenja iz odloženog otpada na okolno tlo i podzemnu vodu temeljila se na uređenju odlagališta, njegovom prekrivanju i zatvaranju, uz izgradnju svih pratećih sustava (otplinjavanje, odvodnja oborinskih voda, hidrantska mreža, interne prometnice, hortikulturalno uređenje) te izvedbi dijafragme oko odlagališta, crpnog sustava za vode unutar dijafragme uz zbrinjavanje vode iz crpnog sustava, izvedbu lagune i uređaja za pročišćavanje. Zadatak GI grupe bio je kompletan stručni i financijski nadzor radova na sanaciji odlagališta.

INFRASTRUKTURA

Usluga FIDIC Inženjera i stručnog nadzora nad sanacijom odlagališta neopasnog otpada ”Trebež”

  • USLUGE Usluga kompletnog stručnog nadzora gradnje
  • VELIČINA PROJEKTA 37.000 m2
  • VRIJEDNOST PROJEKTA 99.192,872,00 kn
  • TRAJANJE PROJEKTA 2015 – 2016
  • NARUČITELJ Grad Samobor

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP