Stručni nadzor rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka

Stručni nadzor rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka

Usluga stručnog nadzora na projektu rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka dionice Dugo Selo – Križevci prema FIDIC Crvenoj knjizi.
Projekt je prepoznat kao jedan od prioriteta modernizacije željezničke mreže u Republici Hrvatskoj, a dio je velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti promet na cijelom Mediteranskom koridoru, kojim se Pirinejski poluotok, preko Luke Rijeka, Zagreba i Budimpešte povezuje s mađarsko-ukrajinskom granicom.

Dionica Dugo Selo-Križevci prva je dionica sjevernog dijela koridora, a s obzirom da je jednokolosječna i elektrificirana podliježe mnogim ograničenjima brzine i jedno je od uskih grla u ovom dijelu koridora. Stroga je cilj kroz ovaj projekt prugu učiniti dvokolosiječnom s puno povoljnijim uporabnim svojstvima, čime će se zadovoljiti zahtjevi za koridorski promet i prijam interoperabilnih teretnih vlakova te omogućiti povećanje kapaciteta pruge prometu i kvalitete života ljudi uz prugu, uz značajno ulaganje u zaštitu od buke. Osim toga, značajno će se smanjiti vrijeme putovanja pa će putovanje od Dugog Sela do Križevaca trajati 12 minuta što će predstavljati uštedu od oko 4 milijuna eura do 2017. godine.

Planirane aktivnosti na projektu uključuju izgradnju drugog kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 38,2 km, izgradnju 17 novih željezničko-cestovnih i 2 pješačka prijelaza, izgradnju 11 novih nadvožnjaka, 1 podvožnjak i 6 pothodnika, nadogradnju stabilnih postrojenja električne vučem, modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te izgradnju 37 kilometara servisne ceste uz kolosijek.

USLUGE: Kompletan stručni i financijski nadzor

VELIČINA PROJEKTA: 38,2 km

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.239.557.818,93 kn bez PDV-a

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 1.053.624.146,09 kn bez PDV-a

TRAJANJE PROJEKTA:   od 27. 5. 2016. do 27. 2. 2020

KORISNIK PROJEKTA: HŽ Infrastruktura

Izvor: http://www.promet-eufondovi.hr/

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP