Stručni nadzor izgradnje otpremnog plinovoda projekt Zlobin Omišalj

Stručni nadzor izgradnje otpremnog plinovoda Zlobin – Omišalj DN800/100 BAR

Stručni nadzor nad izgradnjom novog magistralnog plinovoda Zlobin-Omišalj vrši GI grupa. Plinovodom će se osigurati otprema prirodnog plina s planiranog LNG terminala na otoku Krku u transportni sustav Republike Hrvatske. Dovršetak projekta planiran je do kraja 2020. godine kako bi u trenutku kad LNG terminal bude operativan bila osigurana otprema plina s terminala kako bi se osigurala opskrba prirodnim plinom srednje i jugoistočne Europe.

Projekt je sufinanciran od strane EU. Europska komisija je uvrstila ovaj projekt u strateške transeuropske prioritete energetske infrastrukture kao jedan od ključnih faktora za postizanje ciljeva energetske i klimatske politike Unije.

Plinovod DN800mm 100bar se izvodi čeličnim cijevima API 5L s trostrukom izolacijom i aktivnom katodnom zaštitom, dok se podmorska trasa dužine 700 metara postavlja polaganjem cijevi s betonskom oblogom na morsko dno na najvećoj dubini od 55 metara. U sklopu projekta gradi se 35 prijelaza preko cesta. Radovi se vrše prema EPC ugovornom modelu.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP