Smjernice za javnu nabavu inženjerskih usluga

Smjernice za javnu nabavu inženjerskih usluga

U srijedu 23.05.2012., u prostorijama HKIG g. Mirko Orešković, kao voditelj ekspertnog time Hrvatske komore inženjera u graditeljstvu (HKIG), predstavio je predstavnicima Javnih naručitelja i zainteresiranoj javnosti Smjernice za javnu nabavu inženjerskih usluga.

HKIG je, donošenjem novog Zakona o javnoj nabavi RH, prepoznala potrebu izrade primjerenog alata koji će sudionicima procesa javne nabave pomoći u primjeni pogodnosti koje im Zakon o javnoj nabavi nudi. Težište Smjernica predstavlja činjenica da je jasno specificiranje zahtjeva i očekivanja naručitelja osnova efikasne provedbe javnog nadmetanja, koje se treba bazirati na jednoznačnim kriterijima za ocjenu prihvatljivosti pojedine ponude i za njihovu valorizaciju po modelu ekonomski najpovoljnije ponude, gdje se ponderiraju financijska i tehnička vrijednost ponude. U Smjernicama su sustavno i detaljno obrađene i argumentirane metode i postupci za provođenje javne nabave, kojima se naručitelj može i treba služiti u dnevnoj praksi. One imaju za cilj postupak javne nabave inženjerskih usluga organizirati i provoditi poticajno za sve sudionike javnog nadmetanja kako bi kroz rezultate javnih nadmetanja osigurali optimalne ekonomske i tehničke koristi kako za naručitelja tako i za ukupnu društvenu zajednicu.

Smjernice je izradio ekspertni tim kojeg je imenovala HKIG, u suradnji s predstavnicima Uprave za sustav javne nabave iz Ministarstva gospodarstva. U radu sedmeročlanog ekspertnog tima sudjelovao je i Siniša Radaković, čime je GI dao nemali doprinos kreiranju, pripremi i izradi predmetnih Smjernica.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP