Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

GI vrši komplet stručni nadzor gradnje uz ugovor prema FIDIC Žutoj knjizi na projektu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Na površini od oko 46 hektara prikupljat će se otpad koji je nastao na području Zadarske županije i dijelu Ličko-senjske županije (gradovi Gospić i Novalja, te općine Karlobag, Perušić, Donji Lapac, Udbina i Lovinac) uključujući: komunalni, neopasni proizvodni i građevni otpad.

Projekt CGO-a uključuje izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, koji se sastoji od sljedećih zona:
upravne zgrade
reciklažnog dvorišta
transportnog centra
MBO postrojenja ukupnog kapaciteta cca 88.000 t/god (75.000 t/god miješanog komunalnog otpada, 10.000 t/god biootpada i 3.000 t/god strukturnog materijala) odlagališta za neopasni otpad površine 12 ha
natkrivenog skladišta
prostora za obradu otpadnih voda i odlagališnog plina
prostora za reciklažu građevnog otpada
odlagališta za inertni otpad površine 5,9 ha u
lazno-izlazne zone
infrastrukture i prometnica unutar CGO-a
pristupne ceste

Ciljevi su i očekivani rezultati projekta uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zadarskoj i dijelu Ličko-senjske županije, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš i uspostava samoodrživog financiranja sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Razdoblje provedbe Projekta je od 31. srpnja 2015. godine do dana završetka svih projektnih aktivnosti, odnosno do dana završetka svih sekundarnih ugovora po ovom Projektu, a najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP