Natječaj za izradu krajobraznog rješenja

Natječaj za izradu krajobraznog rješenja

13.1.2015.

Studio A d.o.o. organizira i provodi natječaj Ministarstva branitelja za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj.

Objava natječaja Ministarstva branitelja za izradu idejnog likovnog, urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja spomen obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj

VRSTA NATJEČAJA. Natječaj je javni, opći, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni, za izradu idejnog likovnog, arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog rješenja. Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i 43/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.

SVRHA I CILJ natječaja jest dobiti najbolje primjenljivo idejno likovno, urbanističko-arhitektonsko i krajobrazno rješenje spomen-obilježja djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj u parku na Šetalištu Braće Radić u Slavonskom Brodu, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o gradnji (NN 153/13) i propisima koji proizlaze iz zakona.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora imaju fizičke i pravne osobe i to kao autor pojedinac ili autorska grupa od više članova od kojih najmanje jedan mora biti ovlašteni arhitekt, dipl.ing.arh ili mag.ing.arh., dok ostali članovi autorske grupe, ovisno o rješenju mogu biti akademski kipari, akademski slikari, krajobrazni arhitekti i sl. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije, stručni savjetnici, tajnik natječaja, sastavljač natječajnog elaborata, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik voditelja natječaja. Zaposlenici Raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode i na stranici Raspisivača: www.branitelji.hr

Obavijest o Pozivu na natječaj bit će objavljen u Večernjem listu i dostavlja se Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, Hrvatskoj komori arhitekata, Udruženju hrvatskih arhitekata i Gradu Slavonskom Brodu. Poziv na natječaj, Program natječaja i rezultati natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama Raspisivača, www.branitelji.hr ili https://branitelji.gov.hr

Natječaj je objavljen 13.1.2015. godine.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP