Nadzor rekonstrukcije i dogradnje čvora

Nadzor rekonstrukcije i dogradnje čvora

11.07.2012.
GI je s HAC-om potpisao ugovor o nadzoru građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji čvora „Ivanja Reka“ na autocesti A3 Zagreb – Lipovac.

Investinženjering d.o.o. je u poslovnoj zajednici s Institutom IGH d.d., Trafficon d.o.o. i Ramtech d.o.o. s naručiteljem Hrvatske autoceste d.o.o. potpisao ugovor za rekonstrukciju i dogradnju čvora „Ivanja Reka“– nadzor nad građevinskim radovima, autocesta A3 Zagreb – Lipovac, poddionica Ivanja Reka – Rugvica. Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 125.000.000,00 Kn.

Ugovorena usluga uključuje: stručni, tehnički i financijski nadzor tijekom izvođenja radova, prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji te važećim propisima; stalni geodetski nadzor tijekom izvođenja radova u skladu s važećim propisima; kontrolna ispitivanja materijala i radova, te tehnološki nadzor (na gradilištu i u proizvodnim pogonima) u skladu s Općim tehničkim uvjetima (IGH 2001. godine), projektnom dokumentacijom, te važećim standardima i hrvatskim normama; pružanje savjetodavnih i konzultantskih usluga za ugovorene radove tijekom izvođenja.

Predviđeni rok završetka usluge je za: 1. i 2. fazu radova do 15. srpnja 2013. godine, a za sve ostale radove (3. Faza radova) do 15. prosinca 1013. godine.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP