Nadzor na izvanrednom održavanju ceste

Nadzor na izvanrednom održavanju ceste

28.1.2013.

Investinženjering d.o.o. je u poslovnoj udruzi s Trafficon d.o.o. s naručiteljem Hrvatske ceste d.o.o. potpisao ugovor o kompletnom nadzoru na izvanrednom održavanju državne ceste D27 na dionici Benkovac – Šopot.

Ugovorena usluga uključuje: stručni (građevinski, elektrotehnički) nadzor, geodetski nadzor i izradu geodetske snimke izvedenog stanja, kontrolna ispitivanja materijala i radova te zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II). Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 18.500.000,00 Kn. Rok za završetak svih radova iznosi 180 (stotinuosamdeset) kalendarskih dana, čime je određena dinamika pružanja predmetne usluge.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP