Nadzor na izvanrednom održavanju ceste

Nadzor na izvanrednom održavanju ceste

26.10.2012.

GI (Investinženjering d.o.o.) je u poslovnoj udruzi s Trafficon d.o.o. s naručiteljem Hrvatske ceste d.o.o. potpisao ugovor o kompletnom nadzoru na izvanrednom održavanju državne ceste D20 na dionici Sveti Križ – Prelog dužine 5 km. Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 9.600.000,00 Kn.

Ugovorena usluga uključuje: stručni (građevinski) nadzor, geodetski nadzor i izradu geodetske snimke izvedenog stanja, kontrolna ispitivanja materijala i radova te zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II).

Rok za završetak svih radova iznosi 8 (osam) mjeseci, čime je određena dinamika pružanja predmetne usluge.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP