Nadzor izgradnje i rekonstrukcije kolnika

Nadzor izgradnje i rekonstrukcije kolnika

20.11.2012.

Investinženjering d.o.o. je u poslovnoj udruzi s Trafficon d.o.o. s naručiteljem Hrvatske ceste d.o.o. potpisao ugovor o obavljanju usluge kompletnog nadzora nad izgradnjom drugog (južnog) i rekonstrukcijom postojećeg (sjevernog) kolnika državne ceste D36 (Zagrebačka ulica) u gradu Sisku, od spojne ceste do državne ceste D37, duljine cca.1400m.

Ugovorena usluga uključuje: stručni (građevinski) nadzor, geodetski nadzor i izradu geodetske snimke izvedenog stanja, kontrolna ispitivanja materijala i radova te zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (Koordinator II). Ukupna vrijednost građevinskih radova iznosi 38.000.000,00 Kn.

Rok za završetak svih radova iznosi 13 (trinaest) mjeseci, čime je određena dinamika pružanja predmetne usluge.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP