Konzultantske usluge kod sanacije marina

Konzultantske usluge kod sanacije marina

7.5.2013.

Investinženjering d.o.o. je potpisao ugovor s Adriatic Croatia International Club d.d. (ACI d.d.) za  usluge projektiranja, izradu natječajne dokumentacije i usluge nadzora nad izvođenjem radova sanacija u 13 marina na srednjem i južnom Jadranu.

Konzultantski ugovor s ACI-jem obuhvaća marine Šimuni, Žut, Piškera, Jezera, Vodice, Skradin, Trogir, Split, Milna, Vrboska, Palmižana, Korčula i Dubrovnik.

ACI d.d. je lanac od 21 ACI marine, geografski rasprostranjene od Umaga do Dubrovnika, koje nautičarima nude siguran vez, te sve prateće usluge visoke kvalitete namijenjene posadama.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP