Izgradnja visokotlačnog plinovoda

Izgradnja visokotlačnog plinovoda

18.8.2014.

Investinženjering obavlja stručni i specijalistički nadzor na izgradnji visokotlačnog plinovoda (25 bar) od Odorizacijske stanice Split u Dugopolju do Redukcijske stanice Klis-1.

U sklopu izgradnje plinskog distribucijskog sustava Splitsko-dalmatinske županije izvodi se visokotlačni plinovod duljine 10 km od čeličnih cijevi DN300.

Paralelno s njime izvode se srednjotlačni plinovodi (5 bar) za Općinu Dugopolje i Općinu Klis promjenjivih dimenzija PE cijevi (od d225 do d63).

Investitor projekta je EVN Croatia plin d.o.o., a glavni izvođač Monter-Strojarske montaže d.d.

Izvođač je uveden u posao 18.8.2014. godine, a završetak radova se očekuje u lipnju 2015. godine.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP