OFFICE
Tuškanova 41
10000 Zagreb
Croatia

Telephone: + 385 1 455 11 44
Telefax: + 385 1 455 10 12
E-mail: gin@gin.hr

INVESTINŽENJERING d.o.o.za projektiranje, građenje i nadzor

MBS: 080225051 / OIB: 78904416556

Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Tuškanova 41
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave društva: Slobodan Jeričević / Mirko Orešković / Edvin Bralić
Direktori / Osobe ovlaštene za zastupanje društva: Slobodan Jeričević
Prokurist: Mirko Orešković
Račun: Reiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / IBAN: HR7124840081100403543

GI grupa d.o.o.za projektiranje, građenje i nadzor

MBS: 080676490 / OIB: 34664483850
Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Tuškanova 41
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave društva: Slobodan Jeričević, Mirko Orešković
Direktor / Osobe ovlaštene za zastupanje društva: Slobodan Jeričević
Prokurist: Mirko Orešković
Račun: Reiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / IBAN: HR592484008110564436

STUDIO A d.o.o.za usluge u arhitekturi

MBS: 080296663 / OIB: 75866788318
Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Tuškanova 41
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave društva: Nenad Kondža, Bogomir Hrnčić, INVESTINŽENJERING d.o.o.
Direktori / Osobe ovlaštene za zastupanje društva: Nenad Kondža, Bogomir Hrnčić
Račun: Reiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / IBAN: HR6524840081100404912

TOWER 151 ARCHITECTS-ZAGREB d.o.o.za projektiranje, nadzor i građenje

MBS: 080289692 / OIB: 25391826822
Sjedište tvrtke: Zagreb (Grad Zagreb), Tuškanova 41
Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave društva: Andrew John Metcalfe Yeoman, INVESTINŽENJERING d.o.o.
Direktori/ Osobe ovlaštene za zastupanje društva: Andrew Yeoman, Slobodan Jeričević
Račun: Reiffeisenbank Austria d.d. Zagreb / IBAN: HR3624840081100403203

 
  Grge Tuškana 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr


  

TOP