Stručni nadzor na izgradnji Pelješkog mosta

Investinženjering pruža uslugu stručnog nadzora na izgradnji Pelješkog mosta.
Započeta je montaža donje predgotovljene armiranobetonske oplate naglavnice pilota na stupnom mjestu S8. Predgotovljena oplata se sastoji iz tri armiranobetonska segmenta dna oplate i čeličnih bočnih segmenata. Tlocrtna dimenzija naglavnice S8 je 23×29 m, dok je visina promjenjiva od 4m na rubu do 5m u središtu na mjestu stupa.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP