Joint venture partnerstvo

Joint venture partnerstvo

GI kao joint venture partner Royal HaskoningDHV Nederland B.V. sklapa ugovor s Lučkom upravom Rijeka  za uslugu Stručnog nadzora radova tijekom izgradnje terminala Zagrebačka obala, koji se financira u sklopu Rijeka Gateway projekta Dodatnim financiranjem br. 47151-HR, zajam IBRD br. 7638 – HR.

Lučka Uprava Rijeka (dalje u tekstu “Klijent”) razvija terminal Zagrebačka obala kako bi iskoristila prednost duboke vode i zaklonjenog veza na postojećem zapadnom kraju luke Rijeka. Time će Klijentu biti omogućeno privući brodove pete i šeste generacije te nadopuniti kapacitet proširenog terminala Brajdica. Namjera je Klijenta razviti terminal Zagrebačke obale u fazama, s početnom Fazom 1 dužine 400m čije je maksimalno produženje predviđeno u dužini od 680m.

Osnovni cilj ugovorenih usluga je pružanje usluge nadzora na projektiranju i izgradnji, kao i administriranje ugovora o radovima na način koji bi osigurao kvalitetu građevinskih radova unutar ugovorenog roka za završetak usluge, a koji iznosi 81 mjesec.

“Ugovor o radovima” odnosi se na projektiranje i izgradnju terminala Zagrebačka obala, između Klijenta i izvođača izabranog prema tenderu br. RGP-CW-050/08-ICB, temeljenom na Uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje-izvođenje – FIDIC, Žuta knjiga, 1. izdanje 1999., pripremljeno i zaštićeno autorskim pravima od FIDIC-a (Conditions of Contract for Plant and Design-Build – FIDIC, Yellow Book, 1st edition 1999, prepared and copyrighted by FIDIC). Odabrani izvođač je joint venture talijanskih tvrtki: Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Nuova CO.ED.MAR S.r.l. te Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

     

  Tuškanova 41
  10000 Zagreb
  Croatia
    + 385 1 455 11 44
    + 385 1 455 10 12
    gin@gin.hr
  
TOP