GI Grupa

Hr | En

Urbanističko planiranje

Naše usluge iz područja urbanističkog planiranja obuhvaćaju aktivnosti izrade općih razvojnih planova do evaluacije pojedinih mikro lokacija i specifičnih urbanističkih problema.

·         Strateški i urbanistički planovi razvoja

·         Prostorno planiranje i urbanistički planovi

·         Savjetovanje u pripremi javnih rasprava

·         Studija isplativosti razvoja lokacije

·         Savjetovanje u primjeni zakonske regulative

 

Strateški i urbanistički planovi razvoja

U okviru strateških i urbanističkih planova razvoja naše usluge uključuju istraživanje lokalnih zadatosti, politike razvoja društvene zajednice, te primjene prostorne i zakonske regulative, s posebnim naglaskom na urbanistički razvoj, politike obnove i očuvanja prostora.

 

Prostorno planiranje i urbanistički planovi

Prisutni smo u izradama niza prostornih razvojnih planova i detaljnih urbanističkih studija, kao što su studije dispozicija i gustoće izgradnje, faza razvoja, odnosa javnog i privatnog prostora, infrastrukture i krajobraza.

 

Savjetovanje u pripremi javnih rasprava

Obavljamo uslugu savjetovanja pri planiranju razvoja prostora i izradi strateških planova, kao i organizaciji javnih rasprava o prostornim planovima i velikim razvojnim projektima. Uz najveći stupanj osjetljivosti i profesionalnosti obavljamo potrebne radnje za prezentaciju i predstavljanje projekta javnosti.

 

Studija isplativosti razvoja lokacije

Analiziramo mogućnosti razvoja lokacije s obzirom na uvjete gradnje, te utjecaj na okoliš. To rezultira postizanjem optimalne razvojne vrijednosti lokacije uz poštivanje zadanih urbanističkih uvjeta.

 

Savjetovanje u primjeni zakonske regulative

Naši eksperti posjeduju veliko iskustvo u vrednovanjima prostornih planova, pregovaranju i podnošenju zahtjeva za odobrenje prostornih planova u zaštićenim i povijesnim cjelinama.