GI Grupa

Hr | En

Upravljanje troškovima

Planiranje troškova i odlučivanje o projektantskom rješenju

Planiranje troškova mora biti dio procesa projektiranja i odluke vezane na opseg i kvalitetu projekta treba donositi imajući u vidu utjecaj na trošak projekta. Evaluacijom mogućih projektnih rješenja sukladno zahtjevima klijenta obzirom na funkcionalnost, razinu kvalitete i dugotrajnost, omogućujemo projektantskom timu da optimizira projektantsko rješenje u okviru planiranog budžeta.

 

Upravljanje troškovima

Glavni zadatak upravljanja troškovima jest aktualne troškove zadržati unutar okvira procijenjenih troškova te izbjeći prekoračenje rokova i budžeta. Troškovima  projekta upravljamo korištenjem procedura za postupanje s izmjenama i redovitim izvještavanjem dionika projekta o kretanju projektnih troškova. Specifično, usluga upravljanja troškovima uključuje:

  • Praćenje plana troškova
  • Permanentna konzultacija dokumenata koji reguliraju financijske odnose investitora i izvođača
  • Pregled i prihvaćanje završenih radova s obzirom na količine i postignutu kvalitetu u odnosu na zahtijevanu
  • Provjeru i odobravanje privremenih mjesečnih situacija
  • Prijedlog i primjena mjera za usklađivanje troškova s drugim projektnim zahtjevima
  • Pripremu analize cijena za dodatne i nepredviđene radove
  • Procjenu kretanja troškova