Projekti

  Visokotlačni plinovod Bjelovar – Žabno

Novi visokotlačni plinovod od Bjelovara do Svetog Ivana Žabno osigurat će dovoljnu količinu plina za postojeće korisnike plinovoda (Rovišće, Kadinac, Sv. Ivan Žabno, Vrbovac, Hagnja i Križevci).

Zadatak projekta je izgradnja novog visokotlačnog plinovoda od Bjelovara do Svetog Ivana Žabno. Zadatak projekta je također osiguranje produžetka distributivne mreže kao i buduću integraciju s postojećim distributivnim prstenom (Koprivnica i Dugo Selo). Postojeći plinovod izgrađen 1974. godine u lošem je stanju.

Projekt obuhvaća i izgradnju više plinovodnih objekata uzduž trase koji omogućavaju efikasno i sigurno upravljanje plinovodom, kao i redukciju, mjerenje i prodaju plina distributivnim tvrtkama. Početna točka plinovoda je odašiljačka stanica koja se nalazi unutar postojećeg MRS-a Bjelovar, a završna točka je prihvatna stanica koja se treba izgraditi u Svetom Ivanu Žabnom. Plinovod se gradi od čeličnih cijevi i biti će katodno štićen.

Infrastruktura

Visokotlačni plinovod Bjelovar – Žabno

 • Usluge

  Stručni nadzor
 • Veličina projekta

  24,5 km
 • Vrijednost projekta

  3 mil.€
 • Trajanje projekta

  2008 - 2009
 • Naručitelj

  Plinacro d.o.o.