GI Grupa

Hr | En

Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Lipiku

 • P1160144_1.jpg
 • IMG_0766.JPG
 • IMG_0802.JPG
 • IMG_0838.JPG
 • IMG_0801.JPG
 • IMG_0831.JPG
 • P1160150.JPG
 • 20160921_105905.jpg
 • IMG_0286_1.jpg
 • P1160152_1.jpg
 • Komercijalne i poslovne zgrade
 • Usluge: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
 • Veličina projekta: 2743,94 m²
 • Trajanje projekta: 2014 - 2017
 • Investitor: Javna ustanova Dom hrvatskih veterana, Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

Dom hrvatskih veterana osmišljen je kao smještajno - rehabilitacijska ustanova u kojoj će hrvatski branitelji, povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari, civilne žrtve rata, kao i ostale osobe za koje se utvrdi potreba korištenja usluga centra, boraviti trajno ili privremeno.

Korisnicima Doma hrvatskih veterana bit će omogućena potpuna društvena uključenost kao i grupna savjetovanja, radionice i tečajeve, radilišta za okupacijske aktivnosti, psihosocijalnu pomoć, fizikalnu rehabilitaciju, edukacijske i radne terapije, kineziterapije te sport i rekreaciju u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Za planirane funkcije prostor treba biti organiziran tako da sadrži smještajni, rehabilitacijski, sportski, terapeutski i restoranski dio.

Osnovna koncepcija Doma hrvatskih veterana je bila proširiti smještajne i terapijske kapacitete kako bi se ostvarili svi potrebni sadržaji, ali i omogućio boravak korisnika u povezanim interijerima i eksterijeru zgrade. Uvijek prisutno zelenilo polu-atrijskog vrta i zelene krovne terase aneksa podiže kvalitetu boravka u Domu te njegovog terapeutskog učinka.

Prilikom uređenja okoliša, kao i interijera zgrade uveli su se novi elementi, kvalitetniji materijali i obrada kojima se Dom uklapa u parkovnu 'wellness' temu postojećih termi u centru Lipika, gdje se i nalazi. Prilikom adaptacije je poboljšana i energetska učinkovitost ovojnice postojeće zgrade te je postignuta visoka energetska kategorija cijelog kompleksa.