Projekti

  Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Lipiku

Dom hrvatskih veterana osmišljen je kao smještajno - rehabilitacijska ustanova u kojoj će hrvatski branitelji, povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari, civilne žrtve rata, kao i ostale osobe za koje se utvrdi potreba korištenja usluga centra, boraviti trajno ili privremeno.

Korisnicima Doma hrvatskih veterana bit će omogućena potpuna društvena uključenost kao i grupna savjetovanja, radionice i tečajeve, radilišta za okupacijske aktivnosti, psihosocijalnu pomoć, fizikalnu rehabilitaciju, edukacijske i radne terapije, kineziterapije te sport i rekreaciju u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Za planirane funkcije prostor treba biti organiziran tako da sadrži smještajni, rehabilitacijski, sportski, terapeutski i restoranski dio.

Osnovna koncepcija Doma hrvatskih veterana je bila proširiti smještajne i terapijske kapacitete kako bi se ostvarili svi potrebni sadržaji, ali i omogućio boravak korisnika u povezanim interijerima i eksterijeru zgrade. Uvijek prisutno zelenilo polu-atrijskog vrta i zelene krovne terase aneksa podiže kvalitetu boravka u Domu te njegovog terapeutskog učinka.

Prilikom uređenja okoliša, kao i interijera zgrade uveli su se novi elementi, kvalitetniji materijali i obrada kojima se Dom uklapa u parkovnu 'wellness' temu postojećih termi u centru Lipika, gdje se i nalazi. Prilikom adaptacije je poboljšana i energetska učinkovitost ovojnice postojeće zgrade te je postignuta visoka energetska kategorija cijelog kompleksa.

 

Komercijalne i poslovne zgrade

Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Lipiku

 • Usluge

  Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
 • Veličina projekta

  2743,94 m²
 • Trajanje projekta

  2014 - 2017
 • Naručitelj

  Javna ustanova Dom hrvatskih veterana, Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb