GI Grupa

Hr | En

Priključna prometnica međunarodne zračne luke Franjo Tuđman

 • IMG_9522.JPG
 • IMG_9678.JPG
 • IMG_9687.JPG
 • IMG_9521.JPG
 • IMG_9679.JPG
 • IMG_9683.JPG
 • IMG_9353.JPG
 • Infrastruktura
 • Usluge: Stručni i financijski nadzor
 • Vrijednost projekta: 38 mil. kn
 • Trajanje projekta: 2015 - 2017
 • Investitor: Hrvatske ceste d.d.
GI pružio uslugu FIDIC Inženjera i kompletnog stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geodetski) uključujući i pripadajuća kontrolna ispitivanja tijekom izgradnje spojne prometnice

Završen je projekt izgradnje priključne prometnice obilaznice grada Velike Gorice sa Međunarodnom zračnom lukom Franjo Tuđman u Zagrebu. Izgradnjom priključne prometnice omogućuje se kvalitetno prometno-tehničko rješenje za povezivanje Zračne luke Zagreb sa osnovnom uličnom mrežom grada Zagreba i grada Velike Gorice. Spajanjem s istočne obilaznice Velike Gorice koja je veza autocesta A11 (Zagreb – Sisak) i A3 (zagrebačka obilaznica), odnosno vezom preko Domovinskog mosta sa centrom grada predmetna prometnica postaje glavna prilazna prometnica aerodromske zgrade.

Projekt je ostvaren unutar 15 mjeseci prema FIDIC ugovoru (Crvena knjiga), a obuhvatio je izgradnju 2km dvotračne brze ceste s četverokrakim semaforiziranim raskrižjem u nivou uključujući objekte trase – propust potoka Kosnica, crpnu stanicu i zid zaštite od buke.