GI Grupa

Hr | En

Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar – Hostel

 • P1160280.jpg
 • P1160269.jpg
 • P1160276.jpg
 • P1160161.jpg
 • P1160231.jpg
 • P1160258.jpg
 • P1160260.jpg
 • Komercijalne i poslovne zgrade
 • Usluge: Izrada idejnog projekta
 • Veličina projekta: 4182 m²
 • Trajanje projekta: 2014
 • Investitor: JAVNA USTANOVA MEMORIJALNI CENTAR DOMOVINSKOG RATA – VUKOVAR

Osnovna koncepcija Memorijalnog centra Domovinskog rata u bivšoj vojarni je, urediti kompleks u tematski park Domovinskog rata. Sukladno tome prošireni su dosadašnji sadržaji, promijenjeni u oblikovanju i dizajnu te rekonstruirani.

Svi elementi trebaju kod posjetitelja izazvati asocijacije povezane s Domovinskim ratom, vojnicima hrvatske vojske, ali i općenito temom ratovanja, vojnih vještina i tehnika.

 

Postojeća građevina građena je sredinom 20.stoljeća kao jednostavna građevina prikladna svojoj tadašnjoj namjeni – jasno definiran ortogonalni tlocrt „T“ oblika. Kao i namjena, oblikovanje prati funkciju svojim jednostavnim izričajem pročišćenim od ornamenata.Stubište je ostakljeno od prizemlja do drugog kata sa tri vertikalne trake neprekinutih staklenih stijena. Prilazni trg je sa sjeverne strane zaštićen krilima zgrade, a na ostale strane se otvara prema zelenilu i ostatku kompleksa. Parterna ploha pristupnog trga je usmjerena prema ulazu u MCDR.

Oblikovanje objekta se referira na postojeći koncept oblikovanja i funkcije dopunjujući ga suvremenim materijalima i oblikovnim elementima. Dogradnjom kata se poštuje postojeći odnos dimenzija zgrade. 3. kat je oblikovan funkcionalno i minimalistički u izrazu – kontinuirana staklena fasada u kombinaciji sa punim panelima. Uvlačenjem 3. kata dobiva se dojam dematerijaliziranja kata i otvoreni prostori u funkciji održavanja i evakuacije.

Okoliš objekta se uređuje na način da se olakša pristup osobama s invaliditetom, dodaje se invalidska rampa do podesta glavnog ulaza. Za potrebe korištenja hostela, ispred objekta se izvodi velika nadstrešnica koja se prostorno i funkcionalno povezuje sa zgradom, a čiji je izričaj u skladu s krovnom strehom.