Projekti

  Stučni nadzor tijekom rekonstrukcije Kneževe palače u Zadru

Kneževa palača je kulturno povijesni objekt (Kulturno dobro, Registar kulturnih dobara, Oznaka dobra: P-5029). Rekonstrukcija Kneževe palače je prva funkcionalna cijelina projekta rekonstrukcije, dogradnje i prenamjene sklopa Kneževe i Providurove palače, a koja je na jednom mjestu objedinila muzejski prostor, koncertnu dvoranu, dvorane za privremene izložbe, video galeriju, multimedijalnu dvoranu i reprezentativne dvorane uređene u različitim povijesnim stilovima.

Projekt je obuhvatio rekonstrukciju cijele Kneževe palače s unutrašnjim dvorištem, sprinkler stanicu sa spremnikom vode, VRV jedinice i agregat, privremeno stubište sa implementiranom kosom podiznom platformom, te izvedbu trafostanice.

Na objektu Kneževa palača izvedeni su arheološko istražni radovi i konzervatorsko-restauratorski radovi na restauraciji kamena, kamene plastike, restauracija zatečenih fragmenata - zidnih oslika, rekonstrukcija, restauracija i pozlata stropova - štukature i zidova.

Projektom opremanja Kneževe palače obuhvaćeno je opremanje tipskom i ugradbenom opremom, te multimedijalnom opremom što uključuje opremanje Koncertne dvorane sa scenskom, audio i video opremom.

Uloga GI  je bila pružanje usluge stručnog i financijskog nadzora nad rekonstrukcijom i opremanjem objekta Kneževa palača u Zadru, kao i Koordinatora II zaštite na radu, te konzultantske usluge -  FIDIC Inženjera prema Crvenoj knjizi, savjetovanje Naručitelja. 

Komercijalne i poslovne zgrade

Stučni nadzor tijekom rekonstrukcije Kneževe palače u Zadru

 • Usluge

  Stučni i financijski nadzor
 • Veličina projekta

  2.632,00 m2
 • Vrijednost projekta

  38 mil. kn
 • Trajanje projekta

  2017
 • Naručitelj

  Grad Zadar