Projekti
Kategorija projekta:
Slika: GI usluga nadzora nad izgradnjom ACI Slano
GI usluga nadzora nad izgradnjom ACI Slano
Slika: Usluga stručnog nadzora nad projektom modernizacije Zoološkog vrta Grada Zagreba - prva faza
Usluga stručnog nadzora nad projektom modernizacije Zoološkog vrta Grada Zagreba - prva faza
Slika: Nova laboratorijska zgrada u sklopu kompleksa Ruđer Bošković
Nova laboratorijska zgrada u sklopu kompleksa Ruđer Bošković
Slika: Priključna prometnica međunarodne zračne luke Franjo Tuđman
Priključna prometnica međunarodne zračne luke Franjo Tuđman
Slika: Kneževa palača u Zadru
Kneževa palača u Zadru
Slika: Autocesta Zagreb - Split (Dionica Jezerane - Ličko Lešće)
Autocesta Zagreb - Split (Dionica Jezerane - Ličko Lešće)
Slika: Kontejnerski terminal Brajdica-Rijeka
Kontejnerski terminal Brajdica-Rijeka
Slika: Hypo Alpe Adria Centar
Hypo Alpe Adria Centar
Slika: Državni arhiv u Sisku
Državni arhiv u Sisku
Slika: Završena sanacija odlagališta neopasnog otpada ''Trebež''
Završena sanacija odlagališta neopasnog otpada ''Trebež''
Slika: Centar za autizam Oporovec
Centar za autizam Oporovec
Slika: Terminal za brodove na kružnim putovanjima Gruž
Terminal za brodove na kružnim putovanjima Gruž
Slika:
Slika: Nova zgrada OBHP i zavoda za hitnu medicinu KBC Split
Nova zgrada OBHP i zavoda za hitnu medicinu KBC Split
Slika: Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Lipiku
Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Lipiku