Rezidencijalni objekti

Rezidencijalni objekti

  Energetska obnova zgrade i stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine

Višestambena zgrada Humboldtova 6-8 u Zagrebu odlukom većine stanara predviđena je za energetsku obnovu. Studio A s vanjskim suradnicima izradio je projekt energetske obnove zgrade kojim je predviđeno poboljšanje energetskih svojstava iz „E“ na „C“ razred.

Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratno je dobiveno 40% sredstava (maksimalni mogući iznos 2014. godine) potrebnih za obnovu ovojnice zgrade.

Zgrada je izgrađena 1958. godine, do 2015. godine nije obnavljana te su posljedice degradacije završne obrade pročelja bile evidentne, a tako i dotrajalost bitumenske hidroizolacije ravnog krova koji nije bio na odgovarajući način toplinski izoliran.

Ovojnica zgrade je obnovljena tokom 2015. godine, a Studio A je provodio stručni nadzor radova. Zimskim termografskim snimanjem dobiveni rezultati toplinske izolacije bolji su nego što su bili predviđeni projektom te se ostvaruju uštede energenata veće od 50 % u odnosu na stanje prije obnove.

Rezidencijalni objekti

Energetska obnova zgrade i stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine

 • Usluge

  Stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine
 • Veličina projekta

  3180 m² bruto površine
 • Trajanje projekta

  2014 - 2015
 • Naručitelj

  Suvlasnici višestambene građevine Humboldtova 6-8, Zagreb