Komercijalne i poslovne zgrade

Komercijalne i poslovne zgrade

Kategorija projekta:
Slika: Usluga arhitektonskog projektiranja Sportske Arene u Burgasu
Usluga arhitektonskog projektiranja Sportske Arene u Burgasu
Slika: Investicijski konzalting tvrđave Fort Imperijal Dubrovnik
Investicijski konzalting tvrđave Fort Imperijal Dubrovnik
Slika: Konzalting, projektiranje i nadzor nad izgradnjom stambeno-poslovne zgrade u Banjavčićevoj
Konzalting, projektiranje i nadzor nad izgradnjom stambeno-poslovne zgrade u Banjavčićevoj
Slika: Projektiranje poslovne zgrade Geokon / OpusGeo u Samoboru
Projektiranje poslovne zgrade Geokon / OpusGeo u Samoboru
Slika: Projektiranje i projektantski nadzor nad izgradnjom Zagrebačkog kazališta lutaka
Projektiranje i projektantski nadzor nad izgradnjom Zagrebačkog kazališta lutaka
Slika: Projektiranje i nadzor gradnje robne kuće Magma
Projektiranje i nadzor gradnje robne kuće Magma
Slika: Projektiranje i projektantski nadzor sportskog centra NK Zagreb
Projektiranje i projektantski nadzor sportskog centra NK Zagreb
Slika: Projektiranje, savjetovanje i projektantski nadzor nad izgradnjom zgrade Privredne banke Zagreb (Radnička cesta)
Projektiranje, savjetovanje i projektantski nadzor nad izgradnjom zgrade Privredne banke Zagreb (Radnička cesta)
Slika: Projektiranje i projektantski nadzor izgradnje Plinacro upravne zgrade
Projektiranje i projektantski nadzor izgradnje Plinacro upravne zgrade
Slika: Projektiranje i projektantski nadzor izgradnje poslovno-stambenog kompleksa Vrbani III
Projektiranje i projektantski nadzor izgradnje poslovno-stambenog kompleksa Vrbani III
Slika: Sportsko rekreacijski centar Vrbani
Sportsko rekreacijski centar Vrbani
Slika: Projektiranje stambeno poslovne zgrade
Projektiranje stambeno poslovne zgrade
Slika: Arhitektonski projekt robne kuće Varteks u Rijeci
Arhitektonski projekt robne kuće Varteks u Rijeci
Slika: Natječajni projekt Zagrebačke arene
Natječajni projekt Zagrebačke arene
Slika: Projektiranje tornja u Dublinu
Projektiranje tornja u Dublinu