Infrastruktura

Infrastruktura

  Stručni nadzor izgradnje Vodoopskrbne mreže i sustava kanalizacije u Slavonskom Brodu

Izgradnja vodoopskrbnog sustava i odvodnje, s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu. GI je drugi FIDIC inženjer i nositelj nadzora izgradnje sukladno FIDIC Crvenoj Knjizi.

Grad Slavonski Brod se nalazi u istočnom dijelu Hrvatske u Brodsko-posavskoj županiji i sedmi grad po veličini u Hrvatskoj, s populacijom od 64.612 stanovnika. Oko 71% stanovništva ima pristup javnom vodoopskrbnom sustavu, a gubici u mreži iznose 43 %. Procjenjuje se da je samo 40% stanovništva priključeno na javnu kanalizacijsku mrežu.

Izgradnja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje u potpunosti se nadzire sukladno FIDIC-u Crvenoj knjizi. Radovi na vodoopskrbnom sustavu uključuju:

 • Izgradnju novog glavnog cjevovoda u dužini od 7,2 km
 • Zamjena postojećeg glavnog cjevovoda u dužini od 1,8 km
 • Izgradnja 50 čvorišta mreže i
 • Izgradnja jedne nove vodospreme.

Radovi na kanalizacijskom sustavu uključuju:

 • Izgradnju novog kanalizacijskog sustava u gradu Slavonskom Brodu, općini Klakar, općini Gornja Vrba i općini Podcrkavlje u duljini od 36,1 km
 • Obnovu postojećih glavnih kanalizacijskih kolektora u duljini od 0,7 km
 • 7 kišnih rasteretnih objekata
 • 8 crpnih stanica.

Infrastruktura

Stručni nadzor izgradnje Vodoopskrbne mreže i sustava kanalizacije u Slavonskom Brodu

 • Usluge

  Stručni i financijski nadzor
 • Veličina projekta

  7,2 + 1,8 km vodovoda; 36,1 km kanalizacije
 • Vrijednost projekta

  10.489.569 €
 • Trajanje projekta

  2010 - 2012
 • Naručitelj

  HRVATSKE VODE