GI Grupa

Hr | En

Vodoopskrbna mreža i sustav kanalizacije u Slavonskom Brodu

 • HV_WSSS_WITH_WWTP_SLAVONSKI_BROD_332P_-04.JPG
 • HV_WSSS_WITH_WWTP_SLAVONSKI_BROD_332P_-05.JPG
 • HV_WSSS_WITH_WWTP_SLAVONSKI_BROD_332P_-02.JPG
 • HV_WSSS_WITH_WWTP_SLAVONSKI_BROD_332P_01.JPG
 • HV_WSSS_WITH_WWTP_SLAVONSKI_BROD_332P_03.JPG
 • Infrastruktura
 • Usluge: Stručni i financijski nadzor
 • Veličina projekta: 7,2 + 1,8 km vodovoda; 36,1 km kanalizacije
 • Vrijednost projekta: 10.489.569 €
 • Trajanje projekta: 2010 - 2012
 • Investitor: HRVATSKE VODE
Izgradnja vodoopskrbnog sustava i odvodnje, s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu. GI je drugi FIDIC inženjer i nositelj nadzora izgradnje sukladno FIDIC Crvenoj Knjizi.

Grad Slavonski Brod se nalazi u istočnom dijelu Hrvatske u Brodsko-posavskoj županiji i sedmi grad po veličini u Hrvatskoj, s populacijom od 64.612 stanovnika. Oko 71% stanovništva ima pristup javnom vodoopskrbnom sustavu, a gubici u mreži iznose 43 %. Procjenjuje se da je samo 40% stanovništva priključeno na javnu kanalizacijsku mrežu.

Izgradnja sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje u potpunosti se nadzire sukladno FIDIC-u Crvenoj knjizi. Radovi na vodoopskrbnom sustavu uključuju:

 • Izgradnju novog glavnog cjevovoda u dužini od 7,2 km
 • Zamjena postojećeg glavnog cjevovoda u dužini od 1,8 km
 • Izgradnja 50 čvorišta mreže i
 • Izgradnja jedne nove vodospreme.

Radovi na kanalizacijskom sustavu uključuju:

 • Izgradnju novog kanalizacijskog sustava u gradu Slavonskom Brodu, općini Klakar, općini Gornja Vrba i općini Podcrkavlje u duljini od 36,1 km
 • Obnovu postojećih glavnih kanalizacijskih kolektora u duljini od 0,7 km
 • 7 kišnih rasteretnih objekata
 • 8 crpnih stanica.