GI Grupa

Hr | En

Vjetroelektrana Obrovac

 • 7.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • Infrastruktura
 • Usluge: Stručni nadzor (elektrotehnički, geodetski, strojarski i geotehnički); Koordinator zaštite na radu 2
 • Veličina projekta: 42 MW (14 stupova po 3 MW), visina stupa (bez lopatica) 80 m
 • Vrijednost projekta: 70 mil. €
 • Trajanje projekta: 2013 - 2014
 • Investitor: Eko Energija d.o.o. /SGS Adriatica d.o.o.
Vjetroelektrana Obrovac je trenutno elektrana najveće instalirane ukupne ukupne snage od 42 MW zajedno s priključnim dalekovodom od 110 kV TS Obrovac –TS Zelengrad i rekonstrukcijom TS Obrovac. GI pruža uslugu stručnog nadzora nad elektrotehničkim, strojarskim, i geotehničkim radovima kao i uslugu koordinatora zaštite na radu 2.

Izgradnja vjetroelektrane  Obrovac planirana je u dvije faze. Već u prvoj fazi izgradnje po instaliranoj snazi (42 MW) VE Obrovac će se izjednačiti s VE Vrataruša što je ujedno i najveća instalirana snaga jedne VE u Hrvatskoj. Po dovršetku 2. faze bit će instalirano 54 MW.

Područje vjetroelektrane nalazi se na krškom platou orijentiranom u pravcu sjeverozapad-jugoistok na visini između 370-570 m.n.m na južnom dijelu općine Obrovac.

Projektom je predviđena izgradnja 14 vjetroagregata tipa Vestas V90-3MW, pristupnih putova, kabelske trase za povezivanje vjetroagregata međusobno i s transformatorskom stanicom, te izgradnja transformatorske stanice TS 30/110 sa zgradom za SN postrojenje i sekundarnu opremu dimenzija cca 100 x 80 m.