GI Grupa

Hr | En

Visokotlačni plinovod Bjelovar – Žabno

  • PLINACRO_PLINOVOD_SV_IVAN_ZABNO_287P_03.JPG
  • PLINACRO_PLINOVOD_SV_IVAN_ZABNO_287P_02.JPG
  • PLINACRO_PLINOVOD_SV_IVAN_ZABNO_287P_05.JPG
  • PLINACRO_PLINOVOD_SV_IVAN_ZABNO_287P_01.JPG
  • Infrastruktura
  • Usluge: Stručni nadzor
  • Veličina projekta: 24,5 km
  • Vrijednost projekta: 3 mil.€
  • Trajanje projekta: 2008 - 2009
  • Investitor: Plinacro d.o.o.
Novi visokotlačni plinovod od Bjelovara do Svetog Ivana Žabno osigurat će dovoljnu količinu plina za postojeće korisnike plinovoda (Rovišće, Kadinac, Sv. Ivan Žabno, Vrbovac, Hagnja i Križevci).

Zadatak projekta je izgradnja novog visokotlačnog plinovoda od Bjelovara do Svetog Ivana Žabno. Zadatak projekta je također osiguranje produžetka distributivne mreže kao i buduću integraciju s postojećim distributivnim prstenom (Koprivnica i Dugo Selo). Postojeći plinovod izgrađen 1974. godine u lošem je stanju.

Projekt obuhvaća i izgradnju više plinovodnih objekata uzduž trase koji omogućavaju efikasno i sigurno upravljanje plinovodom, kao i redukciju, mjerenje i prodaju plina distributivnim tvrtkama. Početna točka plinovoda je odašiljačka stanica koja se nalazi unutar postojećeg MRS-a Bjelovar, a završna točka je prihvatna stanica koja se treba izgraditi u Svetom Ivanu Žabnom. Plinovod se gradi od čeličnih cijevi i biti će katodno štićen.