Infrastruktura

Infrastruktura

  Usluga FIDIC Inženjera na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, Slavonski Brod

Projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu s kapacitetom 80.000 PE financiran je iz pretpristupnih fondova Europske Unije za Republiku Hrvatsku.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta za 80.000 PE, uključuje primarno, sekundarno i tercijalno pročišćavanje otpadnih voda.

Izgradnja UPOV-a ne uključuje samo objekte za pročišćavanje otpadnih voda, već i sve pomoćne objekte kao što je upravna zgrada za kontrolu i upravljanje uređajem s poslovnim prostorijama, opskrbu i distribucijske priključke svih komunalnih usluga, izgradnju pristupne ceste, radionice za popravak strojeva, skladišne prostore, manipulativne i parking površine, ulazne i izlazne crpne stanice, hortikulturno uređenje okoliša, te objekte za kontrolirano ispuštanje vode u rijeku Savu.

Infrastruktura

Usluga FIDIC Inženjera na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, Slavonski Brod

 • Usluge

  Stručni nadzor
 • Veličina projekta

  20.000 m2
 • Vrijednost projekta

  11,6 mil.€
 • Trajanje projekta

  2012 - 2014
 • Naručitelj

  HRVATSKE VODE