GI Grupa

Hr | En

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Slavonski Brod

  • 04062012042a.jpg
  • P6060022.JPG
  • 04062012044a.jpg
  • Infrastruktura
  • Usluge: Stručni nadzor
  • Veličina projekta: 20.000 m2
  • Vrijednost projekta: 11,6 mil.€
  • Trajanje projekta: 2012 - 2014
  • Investitor: HRVATSKE VODE
Projekt izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu s kapacitetom 80.000 PE financiran je iz pretpristupnih fondova Europske Unije za Republiku Hrvatsku.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta za 80.000 PE, uključuje primarno, sekundarno i tercijalno pročišćavanje otpadnih voda.

Izgradnja UPOV-a ne uključuje samo objekte za pročišćavanje otpadnih voda, već i sve pomoćne objekte kao što je upravna zgrada za kontrolu i upravljanje uređajem s poslovnim prostorijama, opskrbu i distribucijske priključke svih komunalnih usluga, izgradnju pristupne ceste, radionice za popravak strojeva, skladišne prostore, manipulativne i parking površine, ulazne i izlazne crpne stanice, hortikulturno uređenje okoliša, te objekte za kontrolirano ispuštanje vode u rijeku Savu.