Infrastruktura

Infrastruktura

  Stručni nadzor nad izgradnjom priključne prometnice međunarodne zračne luke Franjo Tuđman

GI pružio uslugu FIDIC Inženjera i kompletnog stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geodetski) uključujući i pripadajuća kontrolna ispitivanja tijekom izgradnje spojne prometnice

Završen je projekt izgradnje priključne prometnice obilaznice grada Velike Gorice sa Međunarodnom zračnom lukom Franjo Tuđman u Zagrebu. Izgradnjom priključne prometnice omogućuje se kvalitetno prometno-tehničko rješenje za povezivanje Zračne luke Zagreb sa osnovnom uličnom mrežom grada Zagreba i grada Velike Gorice. Spajanjem s istočne obilaznice Velike Gorice koja je veza autocesta A11 (Zagreb – Sisak) i A3 (zagrebačka obilaznica), odnosno vezom preko Domovinskog mosta sa centrom grada predmetna prometnica postaje glavna prilazna prometnica aerodromske zgrade.

Projekt je ostvaren unutar 15 mjeseci prema FIDIC ugovoru (Crvena knjiga), a obuhvatio je izgradnju 2km dvotračne brze ceste s četverokrakim semaforiziranim raskrižjem u nivou uključujući objekte trase – propust potoka Kosnica, crpnu stanicu i zid zaštite od buke. 

Infrastruktura

Stručni nadzor nad izgradnjom priključne prometnice međunarodne zračne luke Franjo Tuđman

 • Usluge

  Stručni i financijski nadzor
 • Vrijednost projekta

  38 mil. kn
 • Trajanje projekta

  2015 - 2017
 • Naručitelj

  Hrvatske ceste d.d.