Infrastruktura

Infrastruktura

  Stručni nadzor, tehničko savjetovanje u sanaciji za odlagalište otpada Jakuševec

Gin je osigurao stručni nadzor i tehničko savjetovanje za sanaciju odlagališta otpada Jakuševec. Jakuševec je odlagalište kućnog i ostalog neopasnog otpada grada Zagreba, te je jedno od najviših i najvećih odlagališta otpada u ovom dijelu Europe.

Specifična lokacija odlagališta koje je 400 m udaljeno od najbližeg naselja i 6 km od centra Zagreba daje ovom projektu poseban inženjerski izazov pri umanjenju ekoloških učinaka odlagališta na okolicu. Prije sanacije i izgradnje je otpad grada Zagreba neplanski odlagan u široj okolici odlagališta na površinu od 80 hektara.

Odlagalište Jakuševec zauzima prostor od 54 ha. Dužina odlagališta je 1.365m, a maksimalna širina je 390m. Konačna visina odlagališta doseći će visinu od 47m mjereno od okolnog terena. 

Faza I je obuhvaćala pripremu podloge i izgradnju 5,5 ha temeljnog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda (Ploha 1). Postojeći neplanski odloženi otpad (približno. 6,85 mil. m3) je u fazi II postepeno prebacivan na izvedenu podlogu plohe 1. Izveden je temeljni brtveni sustav ploha 2 do 5 te su plohe 1 do 3 prekrivene gornjim brtvenim sustavom. Infrastruktura i prateći objekti odlagališta su izvedeni u fazi 2. U fazi 3 se dovozio i ugrađivao novo-dovezeni neopasni otpad. U fazi 4 se izvode temeljni brtveni sustavi za plohe 5D i 6 i prekrivni sustav plohe 4. Od faze 2 pa na ovamo se novi otpad kontinuirano ugrađivao u tijelo odlagališta u količini od 350.000 t godišnje.

Popratna odlagališna postrojenja su: ulaz s kolnim vagama, termoenergetsko postrojenje s 2 plinska motora i 2-je plinske baklje, postrojenje za obradu procjedne vode, odlaglište metalnog otpada, bio kompostana i postrojenje za obradu građevinskog otpada.

Projekt je obuhvatio sljedeće:

 • Izvedba brtvenih slojeva uključivo sustav odvodnje procjednih voda
 • Prihvat, ugradnja i zbijanje novog otpada
 • Izvedba gornjih brtvenih slojeva
 • Izvedba sutava odvodnje oborinskih voda s tijela odlaglišta
 • Izvedba sustava otplinjavanja
 • Uređenje završne prekrivke
 • Održavanje postojećih i novo izvedenih postrojenja
 • Upravljanje i održavanje postrojenja za održavanje procjednih voda
 • Upravljanje i održavanje malim termoenergetskim postrojenjem i plinskim sustavom.

Infrastruktura

Stručni nadzor, tehničko savjetovanje u sanaciji za odlagalište otpada Jakuševec

 • Usluge

  Stručni nadzor, tehničko savjetovanje
 • Veličina projekta

  14,62 mil.m3 kapacitet odlagališta
 • Vrijednost projekta

  I faza 14,8 mil.€ / II faza 60 mil.€
 • Trajanje projekta

  1995 - 2012
 • Naručitelj

  Zagrebački holding – ZGOS