Infrastruktura

Infrastruktura

  Izvanredno održavanje državne ceste D20: Sv.Križ-Prelog

Investinženjering d.o.o. je pružio usluge stručno financijskog nadzora i koordinatora II nad radovima na izvarednom održavanju državne ceste D20 u dužini 5,0 km na dionici Sv.Križ – Prelog.

Dionica državne ceste D20 nalazi se u Međimurskoj županiji i predstavlja glavnu poveznicu mjesta Sveti Križ i Prelog. U skladu s karakterom zahvata (izvanredno održavanje) u najvećem dijelu trase predviđene su minimalne korekcije horizontalnih i vertikalnih elemenata u svrhu postizanja odgovarajućih tehničkih elemenata trase. Zahvat izvanrednog održavanja državne ceste D20, na dionici Sv.Križ-Prelog obuhvatio je zamjenu postojeće kolničke konstrukcije, izvedbu sustava odvodnje oborinskih voda rigolima te slivnicima sa ispustom u okoliš i upojnu građevinu,  izvedbu jednog para autobusnih stajališta, postavljanje nove horizontalne i vertikalne signalizacije.

Infrastruktura

Izvanredno održavanje državne ceste D20: Sv.Križ-Prelog

 • Usluge

  Stručni nadzor, Koordinator zaštite na radu
 • Veličina projekta

  5,0 km
 • Vrijednost projekta

  9,4 mil. kn
 • Trajanje projekta

  2012 - 2013
 • Naručitelj

  Hrvatske ceste d.o.o.