GI Grupa

Hr | En

Izvanredno održavanje državne ceste D20: Sv.Križ-Prelog

  • Untitled-1a.jpg
  • Untitled-3.jpg
  • Untitled-4.jpg
  • Infrastruktura
  • Usluge: Stručni nadzor, Koordinator zaštite na radu
  • Veličina projekta: 5,0 km
  • Vrijednost projekta: 9,4 mil. kn
  • Trajanje projekta: 2012 - 2013
  • Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Investinženjering d.o.o. je pružio usluge stručno financijskog nadzora i koordinatora II nad radovima na izvarednom održavanju državne ceste D20 u dužini 5,0 km na dionici Sv.Križ – Prelog.

Dionica državne ceste D20 nalazi se u Međimurskoj županiji i predstavlja glavnu poveznicu mjesta Sveti Križ i Prelog. U skladu s karakterom zahvata (izvanredno održavanje) u najvećem dijelu trase predviđene su minimalne korekcije horizontalnih i vertikalnih elemenata u svrhu postizanja odgovarajućih tehničkih elemenata trase. Zahvat izvanrednog održavanja državne ceste D20, na dionici Sv.Križ-Prelog obuhvatio je zamjenu postojeće kolničke konstrukcije, izvedbu sustava odvodnje oborinskih voda rigolima te slivnicima sa ispustom u okoliš i upojnu građevinu,  izvedbu jednog para autobusnih stajališta, postavljanje nove horizontalne i vertikalne signalizacije.