GI Grupa

Hr | En

Denivelacija križanja D8 i ŽC6039 u naselju Bibinje

 • IMG_4751.JPG
 • IMG_4737.JPG
 • IMG_4739.JPG
 • IMG_4750.JPG
 • IMG_4753.JPG
 • IMG_4740.JPG
 • IMG_4746.JPG
 • IMG_4738.JPG
 • IMG_4744.JPG
 • Infrastruktura
 • Usluge: Stručni i obračunski nadzor
 • Veličina projekta: Ukupna duljina prometnice 1.631,02 m1 + nadvožnjak duljine 37,60 m
 • Vrijednost projekta: 9.824.853,61 kn
 • Trajanje projekta: 2014 - 2016
 • Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Cilj ovog projekta je bio povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu i protočnost prometa denivelacijom državne ceste D8 i županijske ceste ŽC6039, izgradnjom raskrižja oznake: A (četverokrako), B (trokrako), C (kružno), D (trokrako), F (trokrako) duž državne ceste D8, te izgradnja nadvožnjaka ukupne duljine 37,60 s krilima i stubištem.

Uz samu prometnicu izvedeni su radovi na monolitnim betonskim rigolima, pješačkoj stazi, paralelnim putevima, izrada cijevnih propusta, cestovne kanalizacije, drenaže, te izrada zapune zelenih površina i odvodni jarci. Također izvelo se opremanje nadvožnjaka, postavljanje prometne opreme i signalizacije, te izmještanje instalacija (vodoopskrbni cjevovod - magistralni vodoopskrbni cjevovod, kabelske trase SN i NN instalacije, TK instalacije).

 

Uloga GI grupe je bila pružanje usluge stručnog i obračunskog nadzora nad radovima denivelacije križanja D8 i Ž6039 u naselju Bibinje, kao i Koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova.