GI Grupa

Hr | En

ACI marina u Slanom

 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • Infrastruktura
 • Veličina projekta: 66.279 m2
 • Vrijednost projekta: 58 mil. kn
 • Trajanje projekta: 2014 - 2016
 • Investitor: ACI d.d.
ACI d.d. izgradio ACI marinu u Slanom nakon 24 godine.

ACI marina u Slanom obuhvaća površinu od 66.279m² i može  primiti do 200 plovila max duljine do 20 metara na gatovima i valobranima ukupne duljine 688 metara.

Na kopnenom dijelu marine Slano izgrađena je zgrada recepcije, sanitarije nautičara, poslovni prostori i restorana s terasom i vanjskim bazenom.

GI je pružao uslugu stručno financijskog nadzora, koordinatora II zaštite na radu te FIDIC Inženjera prema Crvenoj i Žutoj knjizi.