Infrastruktura

Infrastruktura

Kategorija projekta:
Slika:  Obnova cestovnog mosta preko rijeke Gline u Glini
Obnova cestovnog mosta preko rijeke Gline u Glini
Slika:  Sanacija tunela Žutnica
Sanacija tunela Žutnica
Slika:  Kanalizacijski kolektor Duga Resa – Karlovac
Kanalizacijski kolektor Duga Resa – Karlovac
Slika:  Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Slavonski Brod
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, Slavonski Brod
Slika:  Izgradnja vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara
Izgradnja vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara