Infrastruktura

Infrastruktura

Kategorija projekta:
Slika: Stručni nadzor nad izgradnjom priključne prometnice međunarodne zračne luke Franjo Tuđman
Stručni nadzor nad izgradnjom priključne prometnice međunarodne zračne luke Franjo Tuđman
Slika: Nadzor nad izgradnjom autoceste Zagreb - Split (Dionica Jezerane - Ličko Lešće)
Nadzor nad izgradnjom autoceste Zagreb - Split (Dionica Jezerane - Ličko Lešće)
Slika: Konzalting i stručni nadzor izgradnje kontejnerskog terminala Brajdica
Konzalting i stručni nadzor izgradnje kontejnerskog terminala Brajdica
Slika: Usluga FIDIC Inženjera i stručnog nadzora nad sanacijom odlagališta neopasnog otpada ''Trebež''
Usluga FIDIC Inženjera i stručnog nadzora nad sanacijom odlagališta neopasnog otpada ''Trebež''
Slika: Usluga FIDIC Inženjera nad denivelacijom križanja D8 i ŽC6039 u naselju Bibinje
Usluga FIDIC Inženjera nad denivelacijom križanja D8 i ŽC6039 u naselju Bibinje
Slika: Nadzor nad izgradnjom zaobilaznice grada Vodica
Nadzor nad izgradnjom zaobilaznice grada Vodica
Slika: Stručni geotehnički i geodetski nadzor radova putničke luke Gruž - Dubrovnik
Stručni geotehnički i geodetski nadzor radova putničke luke Gruž - Dubrovnik
Slika: Stručni nadzor izgradnje plinovoda
Stručni nadzor izgradnje plinovoda
Slika: Stručni nadzor, tehničko savjetovanje u sanaciji za odlagalište otpada Jakuševec
Stručni nadzor, tehničko savjetovanje u sanaciji za odlagalište otpada Jakuševec
Slika: Obnova mostova na rijeci Neretvi
Obnova mostova na rijeci Neretvi
Slika: Izvanredno održavanje državne ceste D20: Sv.Križ-Prelog
Izvanredno održavanje državne ceste D20: Sv.Križ-Prelog
Slika: FIDIC Konzalting nad izgradnjom graničnog prijelaza Metković
FIDIC Konzalting nad izgradnjom graničnog prijelaza Metković
Slika: Stručni nadzor za građevinske i elektro radove izgradnje obilaznice Velike Gorice
Stručni nadzor za građevinske i elektro radove izgradnje obilaznice Velike Gorice
Slika: Stručni nadzor izgradnje vjetroparka Obrovac
Stručni nadzor izgradnje vjetroparka Obrovac
Slika: Stručni nadzor izgradnje Vodoopskrbne mreže i sustava kanalizacije u Slavonskom Brodu
Stručni nadzor izgradnje Vodoopskrbne mreže i sustava kanalizacije u Slavonskom Brodu