GI Grupa

Hr | En

Poslovno- stambeni i hotelski kompleks Varaždin

  • SA_POSLOVNO-HOTELSKI_CENTAR_VARAªDIN_02.jpg
  • SA_POSLOVNO-HOTELSKI_CENTAR_VARAªDIN_01.jpg
  • SA_POSLOVNO-HOTELSKI_CENTAR_VARAªDIN_03.jpg
  • Idejna rješenja
  • Usluge: Projektiranje
  • Veličina projekta: 27.850 m2
  • Vrijednost projekta: 40.000,000,00 €
  • Trajanje projekta: 2007
  • Investitor: DEGA d.o.o.
Idejno rješenje objekata s analizom prostornih mogućnosti. Studio A je za idejnu realizaciju odabran radi modernog i kvalitetnog pristupa izradi projekta kako s oblikovnog tako i programskog aspekta.

"Temeljem ideje iz Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina i GUP-a Varaždina, izrađeno je idejno rješenje i grafička analiza prostornih mogućnosti parcela u neposrednoj blizini uglovne zgrade na križanju ulica P. Preradovića i Kralja P. Krešimira IV.

Programom se predviđa izgradnja više objekata: - Uglovni objekt katnosti 2Po+P+3+Pk. Podzemna garaža bi bila u podrumu na jednom nivou a parterni dio s prolazom nudio bi razne uslužne sadržaje. Katovi su predviđeni kao poslovni prostori. - Objekt istočno od postojećeg uglovnog objekta predviđen je na površini od 1900 m2. Katnost objekata je 2Po+Pr+4+Po. Multifunkcionalnog je karaktera, sadržajno definiran u dva korpusa: poslovno-uslužni dio i uslužno-ugostiteljski. Dio -1 i -2 etaže predviđa se kao garažni prostor. Potkrovni dijelovi oba objekta definirani su kao uvučeni korpus ravnog krova u kojima je projektirano stanovanje s prostranim terasama obzirom na mirnu lokaciju koja omogućava i boravak na otvorenom. - Klupski objekt uz zonu sporta i rekreacije predviđen za hrvače, stolno tenisače i saunu s fitnesom, vezan je na postojeći sportski objekt."