Idejna rješenja

Idejna rješenja

  Osnovna škola Stupnik

U neredu poluurbaniziranog predgrađa odabrana je škola kao naprava koja redom transformira /derivira/ «paviljonsku» parcelaciju oranica u prostornu činjenicu paviljonske škole.

Parcela osnovne škole «Stupnik» nalazi se u Gornjem Stupniku uz prometnu ulicu svetog Benedikta s jugozapadne strane parcele škole. Škola se nalazi u ruralnom okolišu unutar šireg poluindustrijskog radnog predgrađa Zagreba te je jedini socijalni reper svog užeg okoliša.
- Jedina «građa» su postojeća stabla i katastarska slika /crtovlje oranica/ snažno prisutna na tlu kroz različitu obradu pojedinih parcela.
- U neredu poluurbaniziranog predgrađa odabrana je škola kao naprava koja redom transformira /derivira/ «paviljonsku» parcelaciju oranica u prostornu činjenicu paviljonske škole.
- Zaštita sklopa škole od vanjskih utjecaja /cesta svetog Benedikta s jugozapadne strane parcele/ riješena je konceptom škole s nenastavnim sklopovima i dvoranom smještenima prema cesti.
- Nastavni sklop škole orijentiran je ka pejsažu unutar derivirane «paviljonske» parcelacije oranica.
- Centralni prostor škole /PVN/ projektiran s krovnim naborom potencira socijalno značenje.
- PVN je projektiran kao oblik između «ulice» i «trga» s niz manjih tijela koja se priključuju na osnovno tijelo /blagovaonica, cjelodnevni boravci, biblioteka, dvorana, hodnici/.
- Konstrukcija paviljonskih traktova škole zamišljena je u sustavu uzdužnih i poprečnih nosivih zidova i stropnih ploča od armiranog betona izvedenog u vidljivoj drvenoj daščanoj oplati ili kao sustav industrijski čavlanih drvenih punih zidova i stropnih ploča .
- Vanjski zidovi svih učionica koje su orijentirane na istok-jugoistok su u cijelosti ostakljeni u drvenim okvirima uz djelomičnu izvedbu kopilita uz poprečne zidove.
- Svo postojeće kvalitetno zelenilo je zadržano.
-Vanjski prostori riješeni su kao logično produženje PVN-a s amfiteatralnim dijelom i džepom za razrednu nastavu. Oko zadržane telefonske centrale prigrađene na postojeću školu postavljena je kružna ograda od žičanog kopilita u visini prigradnje. 

Idejna rješenja

Osnovna škola Stupnik

 • Usluge

  Idejni projekt
 • Veličina projekta

  3.800 m2
 • Vrijednost projekta

  n/a
 • Trajanje projekta

  2007
 • Naručitelj

  Općina Gornji Stupnik