Projekti
Kategorija projekta:
Slika: Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Petrinji
Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Petrinji
Slika: Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Šibeniku
Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Šibeniku
Slika: Energetska obnova zgrade i stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine
Energetska obnova zgrade i stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine
Slika: Izrada idejnog projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar – Hostel
Izrada idejnog projekta Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar – Hostel
Slika: Nadzorni inženjer
Nadzorni inženjer
Slika: Nadzor nad izgradnjom zaobilaznice grada Vodica
Nadzor nad izgradnjom zaobilaznice grada Vodica
Slika: Projektni menadžment trgovačkog centra Importanne
Projektni menadžment trgovačkog centra Importanne
Slika: Energetski pregledi i energetsko certificiranja zgrada Kaufland trgovačkog lanca
Energetski pregledi i energetsko certificiranja zgrada Kaufland trgovačkog lanca
Slika: Zamjenska stambena građevina - Medvedgradska
Zamjenska stambena građevina - Medvedgradska
Slika: Nadzor nad građenjem skladišno distributivnog centra trgovačkg centra LIDL u Perušiću
Nadzor nad građenjem skladišno distributivnog centra trgovačkg centra LIDL u Perušiću
Slika: Stručni geotehnički i geodetski nadzor radova putničke luke Gruž - Dubrovnik
Stručni geotehnički i geodetski nadzor radova putničke luke Gruž - Dubrovnik
Slika: Stručni nadzor izgradnje plinovoda
Stručni nadzor izgradnje plinovoda
Slika: Konzultantske usluge - Podravka Investment Programme
Konzultantske usluge - Podravka Investment Programme
Slika: Usluga upravljanja projektom i stručni nadzor
Usluga upravljanja projektom i stručni nadzor
Slika: Usluga upravljanja projektom izgradnje poslovne zgrade ZEPTER
Usluga upravljanja projektom izgradnje poslovne zgrade ZEPTER