Projekti
Kategorija projekta:
Slika: Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Petrinji
Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Petrinji
Slika: Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Šibeniku
Rekonstrukcija i dogradnja Doma hrvatskih veterana u Šibeniku
Slika: Suradnja na projektu energetske obnove zgrade i stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine
Suradnja na projektu energetske obnove zgrade i stručni nadzor radova na pročelju višestambene građevine
Slika: Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar – Hostel
Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar – Hostel
Slika: Denivelacija križanja D8 i ŽC6039 u naselju Bibinje
Denivelacija križanja D8 i ŽC6039 u naselju Bibinje
Slika: Zaobilaznica grada Vodica
Zaobilaznica grada Vodica
Slika: Trgovački centar Importanne
Trgovački centar Importanne
Slika: Kaufland trgovački lanac
Kaufland trgovački lanac
Slika: Zamjenska stambena građevina - Medvedgradska
Zamjenska stambena građevina - Medvedgradska
Slika: Skladišno-distributivni centar Lidl Perušić
Skladišno-distributivni centar Lidl Perušić
Slika: Putnička luka Gruž - Dubrovnik
Putnička luka Gruž - Dubrovnik
Slika: Visokotlačni plinovod Bjelovar – Žabno
Visokotlačni plinovod Bjelovar – Žabno
Slika: Podravka Investment Programme
Podravka Investment Programme
Slika: Point Vrbani III trgovački centar
Point Vrbani III trgovački centar
Slika: Poslovna zgrada ZEPTER
Poslovna zgrada ZEPTER