GI Grupa

Hr | En

Organizacija i vodeći ljudi

Vlasništvo

Gi je grupa privatnih tvrtki koja sinkronizirano nudi širok spektar profesionalnih usluga u graditeljstvu. Sastoji se od tvrtki:

 • Investinženjering d.o.o.
 • GI grupa d.o.o.
 • Tower 151 Architects – Zagreb d.o.o.
 • Studio A d.o.o. 

Organizacijska struktura

Organizacijska struktura GI je projektno orijentirana, fleksibilna, dinamična, s plitkom hijerarhijom, što nam omogućuje da prema specifičnim zahtjevima klijenata nudimo i efikasno obavljamo inženjerske i druge konzultantske usluge. 

Vodstvo

Naši vodeći ljudi kreiraju i provode poslovnu strategiju, prioritete i politike GI.

 • Mirko Orešković, predsjednik GI Grupe, Prokurist Investinženjering d.o.o.

  Mirko Orešković suosnivač je Investinženjeringa i priznati stručnjak u području vođenja projekata u graditeljstvu. Njegovo bogato iskustvo u koncipiranju i provedbi graditeljskih projekata ugrađeno je u temelje GI. Prvi je u Hrvatskoj počeo primjenjivati ideju nezavisnog monitoringa graditeljskih projekata te u standardnu graditeljsku praksu uveo Knjigu graditeljskog projekta. Magistrirao je na području organizacije gradnje, a doktorirao na području upravljanja graditeljskim projektima. Objavio je, u stručnoj javnosti izuzetno dobro prihvaćenu knjigu Graditeljski projekt i njegova knjiga, publicirao je preko 70 znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao u preko 70 stručnih simpozija, konferencija i konzultacija.
  Počasni je član Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG); u prethodnom razdoblju bio je predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, član Upravnog odbora HKIG, predsjednik Povjerenstva za međunarodnu suradnju HKIG, predsjednik Povjerenstva za pitanja struke HKIG, te član Vijeća HKIG za suradnju s visokoškolskim ustanovama. Godinama je hrvatski predstavnik pri European Council of Civil Engineers (ECCE), potpredsjednik pa predsjednik European Council of Engineers Chambers (ECEC). Član je Hrvatske udruge konzultanata i Hrvatske udruge voditelja projekata. Koordinator je Inženjerske Inicijative za Regionalnu Suradnju (IIRS). 2011. godine od Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) dobio je nagradu „Kolos“ za životno djelo.
 • Slobodan Jeričević, zamjenik predsjednika GI Grupe, direktor Investinženjering d.o.o.

  Slobodan Jeričević suosnivač je Investinženjeringa s bogatim iskustvom koje je stekao radeći kao nadzorni inženjer, konzultant i voditelj projekata na zahtjevnim i kompleksnim projektima u privatnom i javnom sektoru. Međunarodno iskustvo stjecao je radeći u Engleskoj , Rusiji i i Bosni i Hercegovini kao voditelj projekata. Od 1999. godine permanentno radi kao voditelj projekta i/ili voditelj nabave na projektima infrastrukture, zaštite okoliša i velikim privatnim projektima, koji se financiraju sredstvima međunarodnih financijskih institucija ili EU fondovima na kojima se koriste aktualne verzije FIDIC ugovora. Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva.
 • Olja Orešković Andrianou, Član Uprave Investinženjering d.o.o.

  Olja Orešković Andrianou, diplomirani je ekonomista i magistar poslovnog upravljanja. Svoju karijeru je započela u bankarstvu na poslovima tržišta kapitala u Zagrebačkoj banci, a nakon završenog MBA studija na London Business School karijeru je nastavila u Belgiji u EMEA sjedištvu farmaceutske tvrtke iz grupe Johnson & Johnson kao regionalni financijski kontrolor. Prije nego što se pridružila Investinženjeringu, osnovala je i u provim godinama radila na razvoju britanske tvrtke za dizajn i proizvodnju namještaja Adonis Pauli Home Jewels. U Investinženjeringu je zadužena za financije i razvoj novih poslovnih područja.
 • Ivana Jeričević Starčević, Član Uprave Investinženjering d.o.o.

  Ivana Jeričević Starčević ima titulu Executive MBA sa IEDC Bled School of Management, te je ovlaštena nadzorna inženjerka građevinarstva. Tijekom karijere stječe iskustvo vođenja projekata i nadzora velikih projekata, internacionalno (USA - izgradnja rezidencijalnih naselja u državi Texas) i lokalno (Hrvatska - više poslovno stambenih projekata preko 200.000 m2). Od 2012. godine članica je Uprave tvrtke te je zadužena za upravljanje investicijama tvrtke, razvojem kadrova i organizacijom administrativnog poslovanja.
  Aktivna je članica je MBA Croatia, IEDC Alumni Cluba i Hrvatske komore inženjera graditeljstva, te je ovlaštena voditeljica projekata-IPMA, Level C.
 • Damir Stipanov, Direktor Investinženjering d.o.o.

  Damir Stipanov ovlašteni je inženjer građevinarstva s bogatim iskustvom koje je stekao u izvođenju, nadzoru, upravljanju projektima i realizaciji projekata po FIDIC ugovorima. Posjeduje iskustvo u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, poput projekta izgradnje autoceste, plinovoda, državnih cesta, izgradnje sustava odvodnje i vodosprema, kao i raznih objekata visokogradnje. Iskustvo u vođenju projekta je stekao na realizaciji više projekata, a ujedno je i certificirani voditelj projekta – IPMA Level C. Kroz realizaciju predmetnih projekata stekao je opsežno iskustvo s više vrsta FIDIC ugovora.
  Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG), a od 2011 i Stalni sudski vještak za graditeljstvo.
 • Edvin Bralić, Izvršni direktor Investinženjering d.o.o.

  Edvin Bralić, ovlašteni inženjer građevinarstva, bogatog je iskustva u projektiranju i nadzoru. U projektiranju je izrađivao građevinske dijelove projekata visokogradnje i niskogradnje. U području nadzora ima zavidno raznovrsno iskustvo na projektima niskogradnje: čeličnih i AB mostova, podvožnjaka, raznih prometnica: lokalnih i državnih cesta, autocesta, najvećih gradskih prometnica grada Zagreba, željezničkog stajališta te objekata visokogradnje: veterinarskih i fitosanitarnih inspekcijskih postaja, skladišta i skladišno-distributivnog centra. Dokazao se kao voditelj projekta na infrastrukturnim građevinama izgradnje naselja Sopnica - Jelkovec. Certificirani je voditelj projekta - IPMA Level C. Stručno informatičko znanje uspješno primjenjuje u cilju unaprjeđena djelovanja tvrtke i u provedbi graditeljskih projekata. Ima višegodišnje iskustvo u radu prema FIDIC ugovorima te iskustvo ključnog stručnjaka u projektima financiranih od EU-a.
 • Dejan Dragić, Izvršni direktor Investinženjering d.o.o.

  Dejan Dragić je ovlašteni nadzori inženjer građevinarstva sa višegodišnjim iskustvom na upravljanju FIDIC Ugovorima i nadzoru izvođenja različitih velikih projekata uključujući projekte financirane od strane EU i EBRD-a. Posjeduje iskustvo u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, poput projekta vodoopskrbe i odvodnje za Zagrebački Holding te projekta vodoopskrbe i odvodnje grada Karlovca koji su realizirani sukladno FIDIC uvjetima ugovora. Isto tako posjeduje specifično iskustvo izrade natječajne dokumentacije te provedbe cjelokupnog postupaka nabave sukladno pravilima i procedurama EBRD-a. Kroz specijalistički poslijediplomski studij stekao je zvanje sveučilišnog specijalista iz područja organizacije građenja i menadžmenta u graditeljstvu.
  Član je Hrvatske komore inženjera građevinarstva(HKIG) , član je Skupštine HKIG-a te je član Hrvatske udruge za organizaciju građenja.
 • Matej Zupčić, Izvršni direktor Investinženjering d.o.o.

  Matej Zupčić ima opsežno iskustvo iz područja Projektiranja konstrukcija, Ispitivanja građevinskih materijala i konstrukcija, Nadzora nad gradnjom te Upravljanja FIDIC ugovorima. Magistar je znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, grana nosive konstrukcije. Stekao je stupanj magistrira znanosti i iz interdisciplinarnog područja društvenih i tehničkih znanosti, grana Poslovno upravljanje (MBA in construction) sa magistarskom temom iz područja Upravljanja građevinskim projektima. Publicirao je preko 20 stručnih radova. Član je skupštine HKIG u dva saziva, od 2009 do 2013, te od 2014 do 2018.
  Kroz dugogodišnje iskustvo rada na složenim građevinskim projektima stekao je specifična iskustva upravljanja projektima u cestogradnji (Autoceste i državne ceste) te lukama (Luka Brajdica i Zagrebačka obala).
 • Andrew Yeoman, direktor Tower 151 Architects - Zagreb d.o.o.

  Andrew Yeoman obavlja aktivnosti strateškog planiranja i analize razvoja graditeljskih projekata. S preko 25 godina iskustva u GI grupu donosi širok spektar iskustva kao projektant i voditelj projekata.
  Odgovoran je za upravljanje nekim od najvećih projekata u Hrvatskoj i Europi, u prvom redu programa Orestaden u Kopenhagenu (pobjeda na međunarodnom natječaju), projekta izgradnje sjedišta Adidasa u Njemačkoj te projekt aELT – najvećeg europskog teleskopa.
  Njegove najveće snage su u upravljanju projektiranjem (ideja i začetak), projektiranju glavnih i izvedbenih projekata, urbanom planiranju, strateškom i logističkom promišljanju, planiranju projekata (uključujući planiranje nabave, proces natječaja, evaluacije ponuda, izvještavanje), planiranju troškova i pripremi ugovora prema FIDIC-u.
 • Nenad Kondža, direktor Studio A d.o.o.

  Nenad Kondža projektant je s bogatim iskustvom u arhitektonskom projektiranju. Bavio se i urbanim planiranjem i konzervatorskim radovima.
  Na 23. Zagrebačkom Salonu pohvaljen je zbog podizanja svijesti u javnosti o arhitektonskom nasljeđu svojim kreativnim pristupom obnovi gradskog kulturnog nasljeđa; dobitnik je nagrade Bernardo Bernardi 2001.g. za postignuća u području dizajna interijera, u prvom redu za obnovu prizemlja i dijela podruma središnjice Hrvatske Pošte u Zagrebu. Nominiran je za nagradu Bernardo Bernardi za obnovu i nadogradnju zgrade Plinacro u Zagrebu, kao i za nagrade Mies van der Rohe i Piranezi za obnovu i nadogradnju zgrade Državnog arhiva u Sisku.
  Ovlašteni je arhitekt i član Hrvatske komore arhitekata. Bio je i član Izvršnog odbora Društva arhitekata, predsjedništva Udruge hrvatskih arhitekata i Izvršnog odbora Hrvatske komore arhitekata kao predsjednik Odbora za cjenik usluga. Također je djelovao i kao potpredsjednik Udruge hrvatskih arhitekata i predsjednik Stručnog savjeta Udruge hrvatskih arhitekata.
 • Bogomir Hrnčić, direktor Studio A, d.o.o.

  Bogomir Hrnčić uspješan je autor i projektant s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i realizaciji graditeljskih projekata. U projektiranju rezidencijalnih i komercijalnih zgrada, turističkih i nautičkih centara i marina, kao i industrijskih postrojenja primjenjuje raznovrsna aktualna tehnička znanja i recentne informacije. Kao projektant i voditelj projekta radio je na obnovi središnjice Hrvatske Pošte u Zagrebu, Ugostiteljskom školskom centru Utrine u Zagrebu, autor je obnove zgrada pošte u Šibeniku, Zadru, Kninu i Biogradu Na Moru, Osijeku, Zaboku, projektant i voditelj projekta ACI nautičkih centara Vodice i Pomer, poslovnih zgrada PBZ-a u Radničkoj cesti 42-48 i 52 u Zagrebu, brojnih poslovnica PBZ-a i Splitske banke, robne kuće Varteks u Rijeci, autor i projektant poslovne zgrade Geokon u Samoboru, projektant niza Spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz Domovinskog rata, poput „Ovčara“ , „Bogdanovci“ „Lovas“…, projektant građevinskog djela i okoliša spomenika palim hrvatskim braniteljima u Mostaru. Autor i glavni projektant Rekonstrukcije i dogradnje Doma hrvatskih veterana u Lipiku, autor sa kolegama Doma hrvatskih veterana u Šibeniku i Petrinji, autor i glavni projektant rekonstrukcije objekata (upravna zgrada, restoran, servisna radionica ) u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru kao i autor Hostela u Memorijalnom centru Domovinskog rata u Vukovaru. Investitori ga prepoznaju u svojstvu voditelja projekata koji lakoćom rješava organizacijske i stručne probleme realizacije graditeljskih projekata. Član je Hrvatske komore arhitekata i Društva arhitekata Zagreba te je dobitnik nekoliko nagrada kao autor i ko-autor arhitektonskih rješenja komercijalnih i rezidencijalnih zgrada, škola, turističkih zona i hotela
 •