Novosti

  Usluga nadzora nad izgradnjom ceste

4.4.2017.

Slika:  Usluga nadzora nad izgradnjom ceste

Usluga stručnog, financijskog nadzora i administriranje ugovora za klijenta Hrvatske ceste. Ugovor je baziran na modelu  FIDIC (crvena knjiga).

Nadzor nad izgradnjom dionice Podravske brze ceste Virovitica-Suhopolje (faze 1A) koja obuhvaća trasu glavne ceste od stac. 0+500,00 do kraja u ukupnoj duljini od cca. 9.1km, sve poljske putne prijelaze uključujući 3 nadvožnjaka,  uključujući čvorišta "Suhopolje-jug" i "Virovitica-jug" sa svim objektima i infrastrukturom vezanim uz navedene pravce.

Dionica počinje južnim krakom deniveliranog čvorišta "Virovitica" sa državnom cestom D-5 u neposrednoj blizini naselja Brezik (na sjeveru) i Virovitičke šećerane (na jugu), te do Suhopolja prolazi gotovo paralelno sa postojećom državnom cestom D-2. Završetak dionice je u čvorištu "Suhopolje" (južni krak čvorišta), na križanju sa županijskom cestom Ž-4005. Dionica koja je pretežno u nasipu prolazi kroz polje premreženo sa brojnim melioracijskim  kanalima te zahtjeva izgradnju 55  propusta za nesmetano funkcioniranje istih. 

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja dionice Podravske brze ceste Virovitica-Suhopolje (faze 1A) koja obuhvaća trasu glavne ceste od stac. 0+500,00 do kraja u ukupnoj duljini od cca. 9.1km, sve poljske putne prijelaze uključujući 3 nadvožnjaka,  uključujući čvorišta "Suhopolje-jug" i "Virovitica-jug" sa svim objektima i infrastrukturom vezanim uz navedene pravce.