Novosti

  Projekt izgradnje ACI marine u Slanom pored Dubrovnika

13.12.2015.

Slika:  Projekt izgradnje ACI marine u Slanom pored Dubrovnika

GI Grupa pruža usluge stručnog financijskog nadzora, FIDIC nadzornog inženjera prema Crvenoj i Žutoj knjizi (*) i Koordinatora II zaštite na radu.

 

GI inženjerka Ines Pean dala je izjavu za medije o napretku radova na izgradnji marine.

 http://dobarzivot.net/vise/nautika/raspisan-natjecaj-za-posadu-nove-aci-marine-u-slanom

Izgradnja  ACI marine u Slanom pored Dubrovnika prva je investicija ACI Club d.d. nakon 24 godine.

Marina obuhvaća površinu od 66.279 m2 kapaciteta 200 plovila duljine do 20 metara. Izgradnja obuhvaća zahvate na moru i kopnu.

Morski dio zahvata obuhvaća izgradnju gatova i valobrana duljine 688 metara u svrsi zaštite plovila dok kopneni dio obuhvaća radove na izgradnji recepcije, poslovnih prostora, restorana s terasom i vanjskog bazena.

 

Naručitelj: ACI Club d.d.

Vrijednost radova: 41.000.000,00 kn (kopneni dio) / 16.300.000,00 kn (morski dio)