Novosti

  Pješački pothodnik na D8 u naselju Murvica Gornja

26.7.2017.

Stručni nadzor izgradnje pješačkog pothodnika i rekonstrukcijom ceste na državnoj cesti D8 u mjestu Murvica Gornja

Izgradnja pothodnika svijetlih dimenzija 4x2.5m i duljine 28 m vrši se uz cestovno križanje na državnoj cesti u naselju Murvica Gornja, a omogućuje nesmetan prolazak pješaka te osoba s invaliditetom i posebnim potrebama. Osim izgradnje pothodnika vrši se i rekonstrukcija prometnice DC8 u duljini od 1 km, kao i ugibališta za autobusnu stanicu te javna rasvjeta.

Uloga GI grupe je pružanje usluge stručnog i financijskog nadzora nad izgradnjom pješačkog pothodnika na državnoj cesti D8 u naselju Murvica Gornja, kao i Koordinatora II zaštite na radu u fazi izvođenja radova.