Novosti

  Nadzor nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj - Srima

14.3.2017.

Slika:  Nadzor nad izgradnjom postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj - Srima

Usluga FIDIC inženjera i stručnog nadzora u izvođenju geotehničkih, građevinskih i obrtničkih radova prema FIDIC ugovoru (žuta knjiga (*)).

Cilj ugovora je postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda II. stupanj kapaciteta pročišćavanja od 20.000 EC. Projekt je sufinanciran sredstvima EU. Izvođač je završio građevinsku dozvolu na temelju koje je uveden u posao. 

Mjesto postrojenja planirano je na povišenom platou sjeverno od ceste Vodice-Tribunj. Položaj lokacije uređaja odabran je s mogućnošću postavljanja idealne trase za podmornice. Planirano mjesto uređaja obuhvaća optimalno raspolaganje mrežom kanala s dva glavna pravca (istočni smjer Vodice-Srima i zapadni Tribunj) i centralno lociran uređaj. Odabrani položaj uređaja također je definiran odgovarajućom dokumentacijom prostornog planiranja, čime je konačno utvrdio njegov krajnji položaj. Uređaj se nalazi na nadmorskoj visini od 31 m.

Naručitelj: Vodovod i odvodnja Šibenik doo

Trajanje projekta: 2016 - 2018

Vrijednost radova: 45.517.958,30 kn

(*)   http://fidic.org/