Novosti

  Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj - Srima

14.3.2017.

Slika:  Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Vodice – Tribunj - Srima

GI pruža usluge FIDIC Inženjera te usluge stručnog nadzora na izvedbi geotehničkih, građevinskih i obrtničkih radova prema FIDIC ugovoru (Žuta knjiga (*)).

Predmet ugovora je Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda II. stupnja pročišćavanja kapaciteta 20.000 ES. Projekt se sufinancira sredstvima EU. Izvođač je ishodio građevinsku dozvolu na osnovu koje je uveden u posao. 

Lokacija Postrojenja predviđena je na povišenom platou sjeverno od cestovnog pravca Vodice-Tribunj. Položaj lokacije uređaja odabran je uz ostvarivanje mogućnosti polaganja idealne trase podmorskog ispusta. Predviđena lokacija uređaja obuhvaća optimalne dispozicije kanalske mreže s dva glavna pravca (istočni smjer Vodice-Srima i zapadni Tribunj) i centralno lociranim uređajem. Odabrana lokacija uređaja također je definirana relevantnom prostorno planskom dokumentacijom, čime je njezin konačni položaj definitivno određen. Uređaj je smješten na nadmorskoj visini od oko 31m.

Naručitelj: Vodovod i odvodnja Šibenik d.o.o.

Trajanje projekta: 2016 - 2018

Vrijednost radova:  45.517.958,30 kn

(*)  http://fidic.org/