Novosti

  Izgradnja nove željezničke pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno

21.6.2016.

Slika:  Izgradnja nove željezničke pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno

GI Grupa pruža usluge stručnog nadzora nad izgradnjom nove željezničke jednokolosiječne pruge za prigradski promet na dionici Gradec – Sveti Ivan Žabno.

 Nova trasa dugačka je 12,175 km, smještena između kolodvora Gradec i Sveti Ivan Žabno.

Usluga nadzora vrši se prema FIDIC ugovoru - Crvena knjiga (*). Nova pruga ima svrhu približiti grad Bjelovar i cijelu bjelovarsku regiju Gradu Zagrebu. Izgradnjom pruge, putovanje od Bjelovara do Zagreba trajati će približno jedan sat. Prema značaju kojega će imati u međunarodnom i unutarnjem prometu, pruga će se svrstati u željezničke pruge od značaja za lokalni promet.

 

Naručitelj: HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Trajanje projekta: 2015. - 2017.

Vrijednost radova: 193.494.0947,53 kn