Javna uprava

Naše iskustvo u svim aspektima upravljanja projektom omogućilo nam je da povežemo specifična tehnička znanja s općim poslovnim vještinama i time osiguramo razvoj robusnih projekata koji ispunjavaju sve zahtjeve javne uprave, uključivo političke i financijske ciljeve. Tijelima javne uprave nudimo sljedeće usluge:

  • Tehničku podršku u ranim fazama definiranja projektnog zadatka kako bi se definirali ključni zahtjevi i pritom uzeli u obzir bitni projektni čimbenici
  • Analizu rizika i troška te razmatranje svih aspekata alokacije i prijenosa rizika
  • Pripremu kreativnih i robusnih poslovnih planova
  • Upravljanje svim aspektima procesa javne nabave, uključivo suradnju s pravnim i ekonomskim savjetnicima
  • Provođenje tehničkog, komercijalnog i due diligence-a s obzirom na zahtjeve zaštite okoliša u okviru postupka prodaje/koncesije
  • Neovisne kontrole te praćenja izgradnja kako bi se osiguralo da se projekt završi sukladno tehničkim specifikacijama
  • Administriranje ugovora tijekom provedbe projekta
  • Ostale inženjerske usluge