Financijske institucije

Savjetujemo komercijalne financijske institucije, izvozne kreditne agencije, osiguravajuća društva i druge financijske institucije u vezi tehničkih, komercijalnih i rizika zaštite okoliša na infrastrukturnim projektima. Nudimo sveobuhvatno savjetovanje prije zatvaranja financijske konstrukcije, tijekom izgradnje, za vrijeme korištenja i prilikom refinanciranja projekta.

Sagledavamo i dubinski procjenjujemo tehnička pitanja, pri čemu nam naše poznavanje ključnih komercijalnih čimbenika omogućuje da prepoznamo i usmjerimo se na najznačajnije probleme. Tipično ćemo pomoći financijskim institucijama pronaći odgovore na sljedeća pitanja:

  • Da li financijski model adekvatno odražava projekt?
  • Da li su pretpostavke u vezi potrebnog kapitala i operativnih troškova razumne?
  • Da li projekt zadovoljava sve zahtjeve zaštite okoliša i drugu regulativu?
  • Da li je modelirana razina korištenja razumna s obzirom na trenutne tržišne uvjete i specifične odrednice projekta?
  • Da li su projektni rizici jasno alocirani?
  • Da li će nekretnina ostvariti rezultat sukladno ugovorima ili pretpostavkama iz financijskog modela?