News

  Tower 151 Architects - GI osvojio nagradu za projekt trgovačko poslovnog kompleksa u Sigetu

14/07/2017

Tower 151 Architects - GI osvojio je četvrtu nagradu na javnom natječaju za trgovačko poslovni kompleks u Zagrebu.

više o projektu